Program Misji świętych

 

MISJE ŚWIĘTE

6 - 13 października 2019 r.

Przygotowanie do 50-lecia Parafii i koronacji Ikony MBNP

SOBOTA, 5 października

 9.00 - Odwiedziny chorych w domach

18.00 - Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

 

NIEDZIELA, 6 października

Msze św. wg porządku niedzielnego: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. 

16.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu /w ciszy/

17.15 - Różaniec

21.00 - Apel Maryjny

 

PONIEDZIAŁEK - Dzień opowiedzenia się za Chrystusem /przynosimy świece/

 9.00 - Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

16.30 - Katecheza dla dzieci

17.15 - Różaniec

18.00 - Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

19.00 - Katecheza stanowa dla małżonków i rodziców

21.00 - Apel Maryjny

 

WTOREK - Dzień pojednania na Misjach

 9.00 - Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

16.30 - Katecheza dla dzieci

17.15 - Różaniec

18.00 - Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 

19.00 - Katecheza stanowa dla młodzieży uczącej się i pracującej

21.00 - Apel Maryjny

 

ŚRODA - Dzień eschatologiczny - MISYJNY SAKRAMENT POKUTY  

 8.00 - SPOWIEDŹ

 9.00 - Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

16.00 - Spowiedź dla dzieci

16.30 - Msza św. z kazaniem misyjnym dla dzieci

16.30 - SPOWIEDŹ

17.15 - Różaniec

18.00 - Nowenna do MBNP i Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 

19.00 - Droga Krzyżowa ulicami parafii

 

CZWARTEK - Dzień Eucharystyczny

 9.00 - Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

17.15 - Różaniec

18.00 - Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

21.00 - Apel Maryjny 

 

PIĄTEK - Dzień świętości małżeństwa i rodziny

 9.00 - Msza św. z kazaniem misyjnym i odnowieniem ślubów małżeńskich oraz z błogosławieństwem rodzin

11.00 - Msza św. dla chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia i modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie 

17.15 - Różaniec

18.00 - Msza św. z kazaniem misyjnym i odnowieniem ślubów małżeńskich oraz z błogosławieństwem rodzin

19.30 - Nabożeństwo Taizé i spotkanie organizacyjne przed wyjazdem na Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu (28.12.2019-01.01.2020)

Misyjny Apel Maryjny w Rodzinach - godz. 21.00

 

SOBOTA - Dzień poświęcony Matce Bożej

  9.00 - Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

11.00 - Misyjna uroczystość dla najmłodszych - błogosławieństwo dzieci: przedszkolaków, niemowlaków i matek w stanie błogosławionym /bez Mszy św./

17.15 - Różaniec

18.00 - Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

19.00 - Akt poświęcenia wiernych Matce Bożej z fatimską procesją Maryjną i Apelem Jasnogórskim na zakończenie

 

NIEDZIELA - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE MISJI ŚWIĘTYCH

Msze św. jak w każdą niedzielę: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00.

17.15 - Różaniec

Na zakończenie Misji o 13.00 Msza święta dziękczynna, błogosławieństwo papieskie, dar odpustu zupełnego.

 

 

O Matko Nieustającej Pomocy, 

z największą ufnością przychodzimy przed Twój święty obraz, 

aby błagać o pomoc Twoją…

 

Czym właściwie są Misje i jak się do nich przygotować?

Misje Święte, to nawrócenie się człowieka do Boga i odnowa życia z Bogiem.
Misjonarze będą głosili Jezusa Chrystusa byśmy uwierzyli w Niego pod wpływem Ducha Świętego. My zaś mamy dobrowolnie się nawrócić i przyjąć osobiście Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Ważne jest byśmy dokonali tego we Wspólnocie Kościoła, którą Chrystus ustanowił, aby dać nam środowisko wzrostu wiary, gdzie doświadczamy wzajemnego braterstwa.

Misje to przede wszystkim wydarzenie wiary, to czas wielkiej łaski Boga, która pomoże nam naprawić i odbudować w nas i wokół nas to, co zostało zniszczone przez grzech,    co zostało zaniedbane przez obojętność lub duchowe lenistwo.

Ojciec święty Jan Paweł II mówił w czerwcu 1987: Polska należy do krajów, gdzie całe grupy ochrzczonych utraciły żywy sens wiary albo wprost nie uważają się za członków Kościoła, prowadząc życie dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelii.
Polska jest krajem potrzebującym pilnie Nowej Ewangelizacji. Nowa Ewangelizacja jest pilną potrzebą chwili także w ochrzczonych przed tysiącem lat narodzie polskim. Kościół w pierwszym rzędzie od was oczekuje, że poświęcicie wszystkie siły, aby głosić prawdę  o krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa współczesnemu pokoleniu Polaków i przeciw-stawić się największej pokusie naszych czasów odrzuceniu Boga – Miłości.
Misje muszą więc stawać się terenem misyjnym i w konsekwencji przetwarzać parafię tak, aby ta stawała się również misyjną, ewangelizującą. Tylko Kościół, który nieustannie odnawia się w Chrystusie, może być znakiem sprzeciwu wobec tego, co we współ-czesnym świecie jest niezgodne z wolą Boga. Nowa ewangelizacja to ponowne odkrycie tego, że poprzez Kościół Bóg troszczy się o całego człowieka.

Co możesz zrobić dla Misji?

Misje to czas szczególnego działania w naszej parafii Jezusa Chrystusa. To On będzie    tu obecny także w posłudze misjonarzy. Jednak bardzo ważne jest również to, abyśmy również my uczynili wysiłek. Co zatem możemy zrobić dla misji parafialnych?

  – modlić się
To bardzo ważne, abyśmy się modlili w ich intencji: indywidualnie, wspólnie w domu całą rodziną, w czasie nabożeństw, podejmujmy wyrzeczenia (dobre postanowienia) w ich intencji. Ci z nas, którzy niosą krzyż choroby i cierpienia – niech je ofiarują w intencji misji.

  – mówić o nich
Są takie sytuacje, kiedy człowiek zamyka się na Boga. Bóg staje się dla niego kimś obojętnym. Chrystus jednak chce przyjść do każdego człowieka. Mówmy zatem o misjach domownikom, znajomym, sąsiadom i zachęcajmy się nawzajem do wzięcia w nich udziału, budujmy klimat przychylny dla misji.

  – pomóc w przygotowaniach  i  zaangażować się w nie osobiście
Ułóżmy sobie czas tak, aby można było wziąć udział w jak największej liczbie spotkań.
Kiedy misje się już rozpoczną, starajmy się wyciszyć, odłóżmy obowiązki i prace, które możemy wykonać w innym czasie. Więcej czasu poświęćmy na modlitwę, na refleksję nad swoim życiem, bierzmy czynny udział w Mszach Świętych i nabożeństwach misyjnych, dajmy Bogu możliwość, aby przez Swoje Słowo kształtował nasze życie.

Pobierz załącznik: 

Hotel - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.